ความสำคัญ ของ เทคนิคการหายใจ ที่ถูกต้อง ระหว่าง เข้าฟิตเนส เพื่อออกกำลังกาย

Share : facebook_share google_share
line_share
twitter_share messenger_share

บทความ ความสำคัญ ของ เทคนิคการหายใจ ที่ถูกต้อง ระหว่าง เข้าฟิตเนส เพื่อออกกำลังกาย

ความสำคัญ ของ เทคนิคการหายใจ ที่ถูกต้อง ระหว่าง เข้าฟิตเนส เพื่อออกกำลังกายเทคนิค การหายใจ ที่ เหมาะสม เป็นองค์ประกอบ สำคัญ ของ เข้า ฟิตเนส ( Fitness ) เพื่อ การออกกำลังกาย ที่มักถูกมองข้าม การหายใจ ไม่เพียง แต่ให้ออกซิเจน ที่ จำเป็น แก่ร่างกาย ในระหว่าง การออกกำลังกาย แต่ยังช่วย ควบคุมอัตรา การเต้น ของ หัวใจ และ ความดันโลหิตด้วย ซึ่งในวันนี้ เราจะพูดถึง ความสำคัญ ของ เทคนิคการหายใจ ที่ เหมาะสม ในระหว่าง การออกกำลังกาย และ วิธี ที่ จะสามารถ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยรวม และ ลดความเสี่ยง ของ การบาดเจ็บ

การหายใจ เป็น การกระทำ ที่ เกิดขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง การออกกำลังกาย สิ่งสำคัญ คือ ต้องมุ่งเน้น ไป ที่ เทคนิคการหายใจ ที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ร่างกาย ได้รับออกซิเจน ในปริมาณ ที่ เพียงพอ เพื่อให้ทำงาน ได้อย่างเหมาะสม เทคนิคการหายใจ ที่มี ประสิทธิภาพ ที่สุดในระหว่าง การออกกำลังกาย เรียกว่า การหายใจด้วยกระบังลม หรือ ที่เรียกว่าการหายใจด้วยท้อง

การหายใจ ด้วยกระบังลม เกี่ยวข้อง กับ การหายใจ เข้าทางจมูก และ เติมอากาศ ให้เต็มปอด โดย การขยายกะบังลม ซึ่ง อยู่ที่ฐาน ของ ปอด การหายใจแบบนี้ มีประสิทธิภาพ มากกว่า การหายใจ ด้วยหน้าอก เพราะ ช่วยให้ได้รับ อากาศมากขึ้น ใน การหายใจแต่ละครั้ง ทำให้ส่งออกซิเจนไปยังร่างกาย ได้มากขึ้น

เทคนิคการหายใจ ที่ เหมาะสม สามารถส่งผล ต่อสมรรถภาพทางกายได้ อย่างมีนัยสำคัญ ระหว่าง การออกกำลังกาย เมื่อออกซิเจน ถูกส่ง ไปยังกล้ามเนื้อ อย่างเหมาะสม กล้ามเนื้อ จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ส่งผลให้ มีความอดทน แข็งแรง และ มีพลังมากขึ้น ในทางตรงข้าม การหายใจ ที่ ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิด ความเหนื่อยล้า ความตึงเครียด ของ กล้ามเนื้อ  และ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

นอกจาก การปรับปรุงสมรรถภาพ แล้ว เทคนิคการหายใจ ที่ เหมาะสม ระหว่างออกกำลังกาย ยังสามารถ ลดความเสี่ยง ของ การบาดเจ็บ ได้อีกด้วย ออกซิเจน มีความสำคัญ ต่อ การทำงาน ของ กล้ามเนื้อ และ การขาดออกซิเจน อาจทำให้กล้ามเนื้อ อ่อนล้า เป็นตะคริว และ แม้กระทั่ง การบาดเจ็บได้ การหายใจที่เหมาะสมสามารถ ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ ได้ โดยการทำให้แน่ใจว่ากล้ามเนื้อ ได้รับออกซิเจน ในปริมาณ ที่ เพียงพอ เพื่อให้ทำงาน ได้อย่างถูกต้อง

เทคนิค การหายใจ ที่ เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในระหว่าง การออกกำลังกาย หรือ การเข้า ฟิตเนส ( Fitness ) เช่น การยกน้ำหนัก หรือ การวิ่งเร็ว ในระหว่าง กิจกรรม เหล่านี้ ความต้องการ ออกซิเจน ของ ร่างกายจะสูงขึ้น และ การหายใจ ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจ ว่าร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่จำเป็นเพื่อรักษาสมรรถนะ

ประโยชน์ อีกประการ ของ เทคนิคการหายใจที่เหมาะสม ระหว่างออกกำลังกาย คือ ผลกระทบต่อ อัตรา การเต้นของหัวใจ และ ความดันโลหิต การหายใจ ด้วยกระบังลม ช่วยลดอัตรา การเต้น ของ หัวใจ และ ความดันโลหิตระหว่างออกกำลังกาย ซึ่งส่งผลให้ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

เทคนิคการหายใจ ที่เหมาะสม สามารถช่วยในการฟื้นฟู หลังการออกกำลังกาย การเน้นไป ที่ การหายใจลึกๆ ช้าๆ ในช่วงคูลดาวน์ แต่ละคน สามารถช่วยลด อัตรา การเต้นของหัวใจ และ ส่งเสริม การผ่อนคลาย ช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

นอกจาก การหายใจด้วยกระบังลม แล้ว ยังมีเทคนิคการหายใจอื่นๆ อีกหลายอย่าง ที่ เป็นประโยชน์ในระหว่าง การออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น ระหว่างการยกน้ำหนัก แต่ละคนอาจได้รับประโยชน์จากท่า Valsalva ซึ่งเกี่ยวข้อง กับ การกลั้นหายใจระหว่างการยกเพื่อเพิ่มแรงกดภายในช่องท้อง และ ช่วยพยุงกระดูกสันหลัง อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้ควรใช้ระหว่างการยกน้ำหนักสั้นๆ และ รุนแรงเท่านั้น ไม่ใช่ระหว่างการออกกำลังกายเป็นเวลานาน

เทคนิค การหายใจ อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของการออกกำลังกายที่ทำอยู่ ตัวอย่างเช่น ระหว่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น การวิ่งหรือปั่นจักรยาน แต่ละคนอาจได้รับประโยชน์จากการหายใจเป็นจังหวะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าตามจำนวนก้าวที่กำหนด และ หายใจออกในจำนวนก้าว ที่เท่ากัน

สิ่งสำคัญ คือ ต้องสังเกตว่าเทคนิคการหายใจ ที่ เหมาะสมระหว่าง การออกกำลังกายไม่ได้จำกัดอยู่แค่การหายใจเข้าและหายใจออกอย่างถูกต้องเท่านั้น ระยะเวลาของการหายใจยังสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการยกน้ำหนัก บุคคลควรหายใจออกในช่วงออกแรง และ หายใจเข้าในช่วงผ่อนคลายเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายได้รับออกซิเจนที่จำเป็น

เทคนิคการหายใจ ที่ เหมาะสมมีความจำเป็น ต่อ สมรรถภาพทางกาย ที่ดี ที่สุด ในระหว่าง การเข้า ฟิตเนส ( Fitness ) และ การออกกำลังกาย การมุ่งเน้นไปที่การหายใจด้วยกระบังลม และ เทคนิคอื่นๆ สามารถส่งผลต่อความอดทน ความแข็งแกร่ง และพลังได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ นอกจากนี้ เทคนิคการหายใจที่เหมาะสมสามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตได้ ช่วยในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย การผสมผสานเทคนิคการหายใจ ที่ เหมาะสมเข้ากับกิจวัตรการออกกำลังกาย คุณ สามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพโดยรวม และ ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ

 

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

ประโยชน์ ของการเข้า ฟิตเนส ทำไมคนถึงให้ความสนใจ

บริหารกล้ามเนื้อ ก่อนวิ่งใน ฟิตเนส ช่วยลด อาการบาดเจ็บบทความที่น่าสนใจ

เคล็ดลับความห่วงใย สลายไขมันแผ่นหลัง
เคล็ดลับเติมไฟ ในการ ออกกำลังกาย