การโฟกัส กล้ามเนื้อ ขณะเล่นเวท

Share : facebook_share google_share
line_share
twitter_share messenger_share

บทความ การโฟกัส กล้ามเนื้อ ขณะเล่นเวท

การโฟกัส กล้ามเนื้อ ขณะเล่นเวทในการออกกำลังกายแบบ เวทเทรนนิ่ง ( Weight Training ) หรือการเล่นเวท ขณะเล่นเวท ผู้ออกกำลังกายประเภทนี้ ควรทำการโฟกัส กล้ามเนื้อ ที่เล่นให้ถูกจุด เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อแต่ละมัดได้

 

หลายคนที่ ออกกำลังกาย ด้วยการยกเวท เพื่อการเสริมสร้าง กล้ามเนื้อให้กับร่างกาย อาจเคยประสบกับปัญหาที่ว่า เล่นกล้ามเนื้อมัดที่ต้องการ แต่กลับไม่รู้สึกถึง แรงต้านของน้ำหนัก ที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อมัดเหล่านั้น หรือไปส่งผลต่อ กล้ามเนื้อ มัดอื่นแทน ปัญหานี้อาจเกิดได้จาก ขาดการโฟกัส กล้ามเนื้อ ขณะเล่น

 

การโฟกัส กล้ามเนื้อ ขณะเล่นเวท คือ การเกร็งกล้ามเนื้อ ขณะเล่นกล้ามเนื้อ มัดนั้น ๆ โดยผู้เล่น ต้องทำการกำหนด มัดกล้ามเนื้อ ที่จะเล่นก่อนว่า ต้องการเลือกเล่นส่วนใด เช่น อก, หลัง, หน้าแขน, หลังแขน, ขา, น่อง หรือท้อง แล้วเลือก เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์ ยกน้ำหนัก ให้ถูกต้อง โดยในขณะเล่น ผู้เล่น ต้องใช้เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์ให้ถูกต้อง หากมี การทำท่าถูกวิธี กล้ามเนื้อ ในส่วนที่เล่น จะเกร็งขึ้นเองได้ ตามอัตโนมัติ ขณะยกน้ำหนักขึ้นลง

 

ในขณะที่ทำการ โฟกัสกล้ามเนื้อ ด้วยการ เกร็งกล้ามเนื้อ ผู้เล่นต้องเกร็งกล้ามเนื้อ เฉพาะส่วนที่เล่นเท่านั้น อวัยวะในส่วนอื่น ๆ ต้องอยู่นิ่งเฉย ไม่มีการเกร็งใด ปล่อยไป ตามธรรมชาติ รวมไปถึง กายหายใจ ที่ในขณะเกร็งกลามเนื้อ ไม่คว รเบ่งลมหายใจเข้า และออกแรง เพราะจะทำให้ แรงดันเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น อย่างรวดเร็วได้

 

หากผู้เล่นทำตามวิธีข้างต้นแล้ว แต่ยังรู้สึกว่า ยกน้ำหนักแล้วยังไม่โดนถูกจุดที่ต้องการเล่นนั้น อาจมีปัจจัยมาจาก ปัจจัยอื่น ๆ ขณะเล่นเวท ที่ต้องควบคุมให้ได้ ดังนี้

 

น้ำหนักที่ใช้เล่น ( Weight )

 

น้ำหนัก ในการยกเวท ( Weight ) หรือเล่น เครื่องออกกำลังกาย ในฟิตเนส ( Fitness ) ควรเป็นน้ำหนักที่ พอดีที่ทำให้เราสามารถ ยกได้ 10 - 15 ครั้ง ต่อรอบ แล้วหมดแรงพอดี หากผู้เล่นยกได้ จำนวนครั้งน้อยกว่า 15 ครั้ง หมายความว่า คุณเลือกน้ำหนักที่หนักเกินไป ก็ให้ลดน้ำหนักที่ใช้เล่นลง หรือหากเล่นได้มากกว่า 15 ครั้ง นั่นหมายความว่า น้ำหนักที่ควรเลือกเบาไป ก็ให้เพิ่มน้ำหนักขึ้น นั่นเอง

 

ความเร็วในการเล่น ( Speed )

 

หากผู้เล่น ยกน้ำหนักจาก เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์ เร็วจนเกินไป อาจทำให้ กล้ามเนื้อยังไม่ทันได้ ออกแรง หรือใช้แรงเต็มที่ จึงควรยกช้า ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พอมีเวลาในการต้านแรงเหล่านั้นได้

 

จำนวนรอบ และจำนวนเซต ( Rep & Set )

 

หากใครที่มี การจัดตารางเล่น เวทเทรนนิ่ง ( Weight Training ) โดยใช้ ตารางการเล่นจากที่มี การแนะนำในอินเทอร์เน็ต หรือหนังสือคู่มือการเล่น ใดก็ตาม จะเห็นได้ว่าจำนวนรอบ ในแต่ละท่าที่มี การเล่น ในแต่ละส่วน ส่วนใหญ่ จะมีจำนวนอยู่ที่ 10 - 15 รอบ ( Rep ) และ จำนวนเซต 3 - 4 เซต ( Set ) ซึ่งเป็นจำนวนรอบ และจำนวนเซตที่ เหมาะสมใน การเล่นแต่ละท่า ทั้งนี้ จำนวนรอบ และจำนวนเซต จะมากน้อย ขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้น ในการเล่นที่ ผู้เล่นต้องการ รวมถึง ปัจจัยอื่น ๆ อย่างเรื่อง แรงที่มี และอายุ อีกด้วย

 

การโฟกัส กล้ามเนื้อ ขณะเล่นเวท เป็นสิ่งที่มี ความสำคัญ อย่างมาก ต่อพัฒนาการ ในการสร้างกล้ามเนื้อ ที่ผู้เล่นเวท ไม่ควรละเลย ในจุดนี้ไป รวมไปถึง องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง น้ำหนัก, ความเร็วขณะเล่นเวท จำนวนรอบ และจำนวนเซต ในการ เล่นเวท อีกด้วย

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

วอร์มอัพ ร่างกายให้พร้อม ก่อน ออกกำลังกาย

ฟื้นร่างกายยังใงหลักจาก ออกกำลังกายบทความที่น่าสนใจ

ออกกำลังกาย เวลาไหนดีที่สุด
ออกกำลังกาย ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ